• Årsmøte 2013

  Av Ole Christian Synnes | Feb 21, 2013

  Til medlemmene i Sunnmøre Mikroflyklubb

  Det var ikke kommet inn noen forslag til styret innen fristen, og det er derfor ingen ekstra saker som skal behandles på årsmøtet.

  Endelig innkalling til årsmøte i Sunnmøre Mikroflyklubb, mandag 25. februar klokken 18.00, i Avinors lokaler på Ålesund lufthavn Vigra.

  Dagsorden

  1. Godkjenning av de stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.
  3. Valg av dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  4. Godkjenning av årsmelding
  5. Godkjenning av regnskap i revidert stand
  6. Fastsetting av medlemskontingent.
  7. Budsjett
  8. Behandle klubbens organisasjonsplan
  9. Valg av:
      a) Leder og nestleder
      b) 2 styremedlemmer og 1 varamedlem
      c) 2 revisorer
      d) 1 representant til Lufsportstinget 2013
      e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

  Ålesund, 17. februar 2013

  Styret i Sunnmøre Mikroflyklubb

  Med vennlig hilsen
  Ole Chr. Synnes

  Leder

 • ENAL Social Club Januar 2013

  Av Ole Christian Synnes | Jan 21, 2013

  Fredag 25. januar kl 1900 er det sosialt samvær på Rica Parken igjen!

  To måneder siden sist, så de fleste har behov for å få luftet seg :-)

  Vi sees!

 • ENAL Social Club November 2012

  Av Ole Christian Synnes | Nov 26, 2012

  Vi møtes på Parken fredag 30/11 ca. kl. 1900.

  Røverhistorier og sosialt samvær!

  Alle som er interessert i flyving er hjertelig velkommen, om en er modellflyver, mikroflyver eller F-16 pilot.

 • Oppstart teorikurs - Påmelding og detaljer

  Av Ole Christian Synnes | Nov 14, 2012

  Da er opplegget og detaljene klart! Hjertelig velkommen til nytt Mikrofly teorikurs i regi av Sunnmøre Mikroflyklubb.

  Kurset koster kr 3500,- og du melder deg på ved å betale dette beløpet til bankkonto 3910.39.20616 senest innen mandag 26. november. Husk å merke innbetalingen "Teorikurs" og ditt eget navn.

  Kursprogram:

  Dato Fag Pensum Eksamen Ansvarlig
  28.11.2012 Lover og bestemmelser Mikroflyhåndboken, Lover og bestemmelser, BSL D- 4-8, BSL D 2-5   Christian
  12.12.2012 Aerodynamikk Flygeteori
  Lover og bestemmelser John
  09.01.2013 Motor/prop+Instrumenter/utstyr Fly- og motorlære

  Aerodynamikk

  Ole Christian
  23.01.2013 Meteorologi Meteriologi
  Motor/prop+Instrumenter/utstyr Anders
  06.02.2013 Navigasjon Navigasjon
  Meteorologi
  Ronny
  27.02.2013 Teknisk og vedlikehold Fly- og motorlære, Mikroflyhåndboken
   Navigasjon Reidar
  13.03.2013 Sikkerhet og airmanship
  Teknisk og vedlikehold
  Sikkerhet og airmanship
  David
  19. mars
  Forberedelse til radiotelofoni eksamen
  Radiotelefoni
  20. mars
  Ronny

  Sted:
  Kursene holdes i Løvenvold-bygningen (kino'n) med inngang fra Storgata.

  Tid
  Kurskveldene starter kl. 1800, og vil vare 2-3 timer alt etter hvor mye som skal gjennomgås

  Kursmateriell
  Kursmateriellet kan kjøpes her: http://www.pilotbutikken.no/produkter/boker-trykksaker/mikrofly/mikroflypakke-teori.aspx
  BSL'er lastes ned fra Luftfartstilsynets websider, eller fra Lovdata.no.

  Mer info/spørsmål
  Les mer under "Utdannelse" på dette nettstedet, eller ta kontakt med leder@sunnmikro.no.