• PPR på VFR til 26 august

  Av Ole Christian Synnes | Jul 31, 2013

  Minner om at PPR er forlenget til å gjelde til 26. august på Vigra.  Dette gjelder også om du kun skal ta av eller ankomme Vigra.  Videre så må all T/G trening klareres med tårnet på forhånd.  Dersom det er arbeid på gang, så kan vi risikere at det blir nei.  Så langt har vi stort sett bare blitt møtt med velvilje i tårnet, men ring og spør først !

  Sjekk NOTAM !!
 • PPR på VFR flyging fra Vigra frem til 13. juni

  Av Ole Christian Synnes | Apr 15, 2013

  Avinor har innført PPR på all VFR flyging på Vigra frem til 13. juni.

  Vi håper det ikke vil legge for store dempere på aktiviteten vår, men alle som skal ut å fly må avklare dette med tårnet på forhånd. Det er desverre også klart at Stick & Rudder arrangementet 23. april ikke vil gå som planlagt, vi må enten bytte dato eller sted.

  Årsaken til PPR er arbeid som pågår på og rundt rullebanen. Det legges nytt dekke, og området rundt skal planeres. Arbeidet er en måned forsinket pga. tele i bakken, og må være ferdig før sommeren, om ikke blir flyplassen stengt. Dette gir dessverre Avinor lite handlerom.

 • Årlig sikkerhetsmøte 2013

  Av Ole Christian Synnes | Apr 12, 2013

  Det avholdes Årlig sikkerhetsmøte for Sunnmøre Mikroflyklubbs medlemmer onsdag 15. mai 2013 kl 1800 i lokalene til Avinor på Vigra.

  Husk å ta med loggboken for signering. Alle mikro-piloter må delta på sikkerhetssamling minst annen hvert år.
 • Årsmøte 2013

  Av Ole Christian Synnes | Feb 21, 2013

  Til medlemmene i Sunnmøre Mikroflyklubb

  Det var ikke kommet inn noen forslag til styret innen fristen, og det er derfor ingen ekstra saker som skal behandles på årsmøtet.

  Endelig innkalling til årsmøte i Sunnmøre Mikroflyklubb, mandag 25. februar klokken 18.00, i Avinors lokaler på Ålesund lufthavn Vigra.

  Dagsorden

  1. Godkjenning av de stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.
  3. Valg av dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  4. Godkjenning av årsmelding
  5. Godkjenning av regnskap i revidert stand
  6. Fastsetting av medlemskontingent.
  7. Budsjett
  8. Behandle klubbens organisasjonsplan
  9. Valg av:
      a) Leder og nestleder
      b) 2 styremedlemmer og 1 varamedlem
      c) 2 revisorer
      d) 1 representant til Lufsportstinget 2013
      e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

  Ålesund, 17. februar 2013

  Styret i Sunnmøre Mikroflyklubb

  Med vennlig hilsen
  Ole Chr. Synnes

  Leder