Ålesund Flyklubb er nå også medlem av motorflyseksjonen til NLF

Av Jan Erik Hanken | 29.01.2018

Ålesund Flyklubb er nå også medlem av motorflyseksjonen til NLF.

Årsmøtet for Ålesund Flyklubb, besluttet at klubben skulle melde seg inn i motorflyseksjonen. Øyvind Iversen blei valgt til Leder for Motorflygruppen og Jo-Einar Emblemsvåg ble valgt til Teknisk Leder. 
Protokoll fra Årsmøte er sendt til de som var betalende medlemmer for 2017. Den ligger også i vårt filarkiv på MyWebLog.

Det formelle med innmelding i seksjonen er nå i orden, og de som ønsker det kan også melde seg inn der. For å melde seg inn i motorflygruppen til Ålesund Flyklubb gjør du følgende: 
1: Gå inn på min idrett. 
2: Navn på klubb (Ålesund Flyklubb)
3: Sett kryss Motor.
4: Send søknad.
For de som er medlem i Ålesund Flyklubb fra før, vil det koste 370 kr i medlemskap i motorseksjonen. Er dere medlem i motorseksjonen i en annen klubb fra før vil det ikke koste noe ekstra. 
Spre gjerne ordet til motorflygere som ikke er medlem hos oss også, men som kanskje hører naturlig til oss. 
For de som ikke er medlem i NLF fra før, så må de først opprette en bruker på min idrett, før de kan følge prosedyren over.