Årsmøte torsdag 24. februar

Av Ole Christian Synnes | 16.02.2011

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SUNNMØRE MIKROFLYKLUBB Torsdag 24. FEBRUAR 2011 KL. 18.00 Sted Konferanseavdelingen Vigra Lufthavn

DAGSORDEN:

  1. Velkommen.
  2. Godkjenning av innkalling.
  3. Valg av ordstyrer og referent.
  4. Årsberetning 2010.
  5. Regnskap 2010.
  6. Saksliste for årsmøtet.
  7. Handlingsplan 2011.
  8. Valg.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styreformann i hende senest

10 februar. 2011

Saksforslag sendes til:

Sunnmøre mikroflyklubb, v/Ronny Basso 6052 Giske e-post : basso@online.no