Utdannelse i regi av Ålesund Flyklubb - ta Sportsflylappen!

Hva er Sportsflyging?

Sportsfly er en luftsport organisert gjennom Sportsflyseksjonen i Norges Luftsportsforbund. Sportsflyging foregår i både enkle eldre, og svært avanserte topp moderne lette flymaskiner med ett eller to seter. Mang en motorflyger har oppdaget at de mest moderne fly vi opererer med langt overgår det materiellet de kan kose seg med :-)

Hovedforskjellen på tradisjonell motorflyging (PPL-A) og sportsfly er lettere materiell, litt begrensninger for operasjon, men perfekt for den som vil ha flyving som hobby. I tillegg til en utdannelse som ligner mye på en utdannelse til motorfly, legges det mye mer vekt på både teoretisk og praktisk vedlikehold av fly. Som sportsflyger har du selv ansvaret for vedlikeholdet av flyet ditt.

Sportsflyging er vesentlig billigere enn motorflyging, og de seneste år øker antallet sportsflygere, samtidig som antall motorflygere går ned.

Hvem passer Sportsflyging for?

Sportsfly passer for den som har en drøm om å fly, og kan tenke seg å ha flyging som hobby. Gjennom Sportsflyging kan dette gjøres uten alt for store innhugg i et husholdningsbudsjett.

Samtidig er det slik at i tillegg til en iver for flyging, bør du ha en smule teknisk interesse. Som sportsflyger har du selv ansvar for vedlikehold av flymateriellet, og dette er en svært viktig del av utdannelsen og det og være sportsflyger. Du kan selvfølgelig sette vekk vedlikeholdet til ett verksted, men den som eier flymaskinen er fremdeles ansvarlig for vedlikeholdet.

Videre passer ikke sportsflyging særlig godt for unge mennesker som ser for seg en karriere innen flyging. Da anbefaler vi heller å gå veien via PPL-A systemet, som gir "kreditt" i et videre utdanningsløp. 

Flyging er 10% kunnskap og 90% holdning. Riktige holdninger til regler, sikkerhet og flyfelleskapet vektlegges aller høyest i all aktivitet som gjøres i regi av Norges Luftsportsforbund. Gode holdninger vektlegges mer enn praktiske og teoretiske ferdigheter hos oss. Har du de rette holdningene, skal vi lære deg teorien og det praktiske. Med gode holdninger er sportsflyging en svært trygg og givende hobby!

Hva kan Ålesund Flyklubb tilby?

Ålesund Flyklubb har totalt fem instruktører, og gjennomfører teorikurs for potensielle sportsflygere  dersom det er behov. Det er også mulig å avlegge eksamen for den som har studert teori på egenhånd.

Klubben har eget skolefly hvor den praktiske flygeropplæringen skjer. Etter endt utdannelse er det også mulig å leie skoleflyet, når det ikke er i bruk til skoling.

Hvordan begynner jeg?

Vi anbefaler deg å først av alt å ta en introtur med en av våre instruktører. Ta kontakt med en av våre instruktører så gjør vi en avtale om dette. En times introtur koster kr 1300 kr med instruktør,-.

Dersom denne turen øker lysten til å bli sportsflygerflyger er neste trinn å være sikker på at du kan bli sportsflyger. Ta en legeundersøkelse hos fastlegen din (se detaljer og skjemaer her). Det er veldig dumt å begynne på utdannelsen dersom det senere skulle vise seg at du ikke tilfredsstiller medisinske krav til å bli sportsflyger. Er du ung og frisk kan du velge å vente med dette, men for 40+ er dette nesten et must...

Når alt dette er i orden, må du melde deg inn i klubben. Alle som skal ta sportsflybevis MÅ være medlem av en klubb tilknyttet sportsflyseksjonen til Norges Luftsportsforbund. Du kan melde deg inn her.

Teorikurs

Et teorikurs hos Ålesund Flyklubb koster kr 4.500,-. I tillegg trenger du læremateriell og loggbok. 

Teorikurset går over 8 kveldsøkter, en økt hver uke. Det tas fortløpende eksamen i de 8 teorifagene som gjennomgås.

Dersom det er kapasitet, vær og lyst kan en påbegynne praktisk flyving etter at det første fagets eksamen er bestått (Lover- og bestemmelser). Pga. korte dager vil ikke flykapasiteten være så stor før vi runder mars/april.

Flytelefonisertifikat

Vigra er en kontrollert lufthavn, og det er derfor krav til radiosamband med tårnet under operasjoner på og rundt flyplassen. Så lenge du er under utdannelse flyr du på instruktøren din sine papirer, selv når du flyr solo, men i det du får flybeviset selv, så MÅ du ha flytelefonisertifikat for å kunne fly fra Vigra.

Norges Luftsportsforbund kan dessverre ikke tilby utdannelse i flytelefoni, da dette er underlagt Luftfartstilsynet, og utdannelsen/eksamen skjer hos dem. Du må derfor sette deg inn i hva som skal til for å ta dette sertifikatet.

Praktisk flyopplæring

Minstekravet til praktisk sportsfly-utdannelse er 30 timer. Vi vet at utdannelsen hos oss kan ta litt lengre tid fordi vi opererer fra en trafikkert flyplass med mye radiobruk, og dette gjør det hele litt mer komplisert enn hos andre sportsflyklubber, som opererer på ikke-kontrollerte plasser. Fordelen er selvsagt at det som pilot er veldig bra å kunne operere på en slik flyplass. Gleden av sertifikatet blir bare bedre av det!

Kandidatens alder spiller også inn. All erfaring tilsier at jo eldre en blir, jo vanskeligere er det å øve inn nye motoriske ferdigheter. En person i tjue-årene kan regne med å klare å ta sertifikatet på normert tid, mens en i sekstiårene nesten garantert ikke vil klare det. Det finnes selvsagt unntak i alle aldre, men statistikken er veldig tydelig på dette. Er du altså godt voksen må du være forberedt på å bruke mer tid. En tommelfingerregel på dette er at man bør regne med en time ekstra for hvert år etter du har passert 30. 

Vårt praktiske opplæringsprogram er lagt opp slik:

Timepriser for sportsfly i Ålesund Flyklubb: Leie av fly: 1050kr per blokktime. Instruktør 350kr per blokktime. 

En starter med tre timer opplæring, uten forpliktelser. Dersom kandidaten i løpet av disse timene finner ut at en likevel ikke ønsker å bli sportsflygerflyger, betales disse tre timen.

Ønsker en å fortsette, forhåndsbetales 5 og 5 flytimer (kr 5250,-). Flytimer regnes etter såkalt blokk-tid, dvs. reell fly tid + 10 min (taxi/runup). Instruktørene betales direkte i henhold til avtale med de. 350 kr per blokktime. 

Før en flyr sin første solo-tur, må en også betale inn kr 1.500,- til skoleflyets selv-assuransefond, som skal dekke evt. skader eller egenandel på forsikringen om en skulle være uheldig å forårsake materielle skader.

Jo eldre en er, jo mer tid må man regne med. Det er også dessverre slik at noen ytterst få ikke klarer og gjennomføre utdannelsen. Derfor legger vi stor vekt på god dialog med eleven hele veien, slik at om instruktøren føler at det er en sjanse for at vi ikke kommer i mål vil det bli gitt tilbakemeldinger om det.

Er det noe mer du lurer på, ta kontakt med en av våre instruktører. 

Hjertelig velkommen til å bli sportsflygerflyer!

Oppstart teorikurs

Nytt teorikurs starter høsten 2020. Ta kontakt snarest for å sikre deg en plass

Konvertering fra PPL-A/CPL

Piloter med gyldig PPL-A/CPL kan rimelig enkelt konvertere sitt sertifikat til sportsfly. Vi tilbyr også dette.

Kandidater må bestå teoretisk eksamen i

•Lover og bestemmelser
•Mikrometeorologi
•Instrumenter og utstyr
•Motor og propeller
•Oppbygging av mikrolette luftfartøy, teknisk kontroll, ettersyn og vedlikehold


I tillegg kreves praksis minimum 5 timer i sportsfly med instruktør, og oppflyging med IK1.

Våre instruktører

Ønsker du en intro-tur/skoletime, ta direkte kontakt med en av våre instruktører:
IK2 Skolesjef/Vigra:
Christian Caspersen - 908 94 708