Det nye styret er godt igang

Av Ole Christian Synnes | 23.02.2012

Det nye styret har avholdt sitt første styremøte, og vi har mange spennende saker det skal jobbes med fremover.

Stemningen er god, og vi lover å bli flinke til å informere klubbens medlemmer om arbeidet som pågår.

Webben du nå leser vil bli vårt hoved informasjonvertkøy, så følg med!

 Styret i Sunnmøre Mikroflyklubb