Språktest - fristen nærmer seg !!

Av Christian Caspersen | 13.03.2012

Vi vil gjerne få minne om siste frist for avlegging av språktest, som er 8. april 2012.  Dette gjelder alle som har flytelefonisertifikat og som vil beholde det også etter at fristen går ut i april.

Kontrollant som vi kan benytte er Bjørn Solevåg.  Du treffer han på mobil: 932 97 134.  Bjørn jobber som flyver/instruktør i Lufttransport og forteller at testen tar ca. 20 minutter.

Til testen må du ha med mikroflybevis og flytelefonisertifikat.

Pris for testen er kr. 500,-.  Etter avlagt test vil du få oversendt giro for innbetaling av gebyr til LT.  Dette gebyret er på kr. 860,-.

Ikke vent for lenge med dette.  Få avtalt tid med Bjørn, så unngår du at flytelefonisertifikatet ikke lenger er gyldig til våren.  

Full info fra LT finner du her:

http://www.luftfartstilsynet.no/incoming/article2050.ece