Ronny Basso utnevnt til Instruktør klasse 1 (IK1)

Av Ole Christian Synnes | 13.11.2012

Mikroflyseksjonen i Norges Luftsportsforbund har i dag utnevnt Ronny Basso til Instruktør klasse 1 (IK1). Dette er svært gledelig for klubben, da vi nå kan tilby komplett utdannelse til mikrofly sertifikat i egen regi.

Til nå har klubben vært avhengig av naboklubber for å kunne gå gjennomført oppflyging (eksamen) av nye piloter. Med utnevnelse av Ronny til IK1 kan vi selv eksaminere nye piloter, nye instruktører, osv.

Ronny Basso har etterhvert solid erfaring med mikrofly instruksjon. Totalt har han over 600 timer i mikrofly, hvorav over 400 av disse som instruktør. I tillegg har Ronny ca. 80 timer som PPL-A pilot.

Som skolesjef legger Ronny stor vekt på at Sunnmøre Mikroflyklubb opererer fra en traffikert flyplass. Våre elever må kunne godt å forholde seg til dette, i tillegg til god kunnskap rundt lokale værforhold og trygge minstehøyder langs høye fjell og dype fjorder.

2012 er blitt et kjempeår for klubben!

2012 har vært et fantastisk godt år for klubben, og det meste vi har arbeidet for er blitt realisert.

Klubbmedlemmer har overtatt driften av skoleflyet, fire nye instruktører er straks på plass, og vi har egen IK1.

Nå gjennstår bare hangar kapasiteten før vi er 100% oppe med det tilbudet vi ønsker å tilby flyinteresserte på Sunnmøre. Tør vi tro at vi får det til i 2013?

Gratulerer alle sammen, og spesielt til Ronny!