Årsmøte 2013

Av Ole Christian Synnes | 21.02.2013

Til medlemmene i Sunnmøre Mikroflyklubb

Det var ikke kommet inn noen forslag til styret innen fristen, og det er derfor ingen ekstra saker som skal behandles på årsmøtet.

Endelig innkalling til årsmøte i Sunnmøre Mikroflyklubb, mandag 25. februar klokken 18.00, i Avinors lokaler på Ålesund lufthavn Vigra.

Dagsorden

1. Godkjenning av de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Valg av dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Godkjenning av årsmelding
5. Godkjenning av regnskap i revidert stand
6. Fastsetting av medlemskontingent.
7. Budsjett
8. Behandle klubbens organisasjonsplan
9. Valg av:
    a) Leder og nestleder
    b) 2 styremedlemmer og 1 varamedlem
    c) 2 revisorer
    d) 1 representant til Lufsportstinget 2013
    e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Ålesund, 17. februar 2013

Styret i Sunnmøre Mikroflyklubb

Med vennlig hilsen
Ole Chr. Synnes

Leder