Ytterligere forlengelse av PPR på Vigra.

Av CC | 27.08.2013

PPR er nå forlenget til 26. oktober.  Sjekk NOTAM og ring tårnet på tlf. 67032175.  Minner om at det også er PPR i Molde - foreløpig frem til 2. september.