Innkalling til årsmøte Sunnmøre Mikroflyklubb

Av Ole Christian Synnes | 16.01.2014

Kjære medlem i Sunnmøre Mikroflyklubb,

Det innkalles herved til Årsmøte i Sunnmøre Mikroflyklubb tirsdag 25. februar 2014 kl. 1800.

Møtested, saksliste og dokumenter publiseres uke 7.

Saker og forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 10. februar 2014.

Med vennlig hilsen
Sunnmøre Mikroflyklubb
Ole Christian Synnes
leder