Årsmøte i Sunnmøre Mikroflyklubb 23. februar 2015

Av Ole Christian Synnes | 19.01.2015

Det innkalles herved til Årsmøte i Sunnmøre Mikroflyklubb mandag 23. februar 2015 kl. 1800 i Postvegen 17, Ålesund (samme sted som fjorårets sikkerhetsmøte).

Forslag til saker for behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 9. februar 2015.