Teorikurs Mikrofly 2018

Av Jan Erik Hanken | 24.01.2018

Ålesund Flyklubb vurderer og arrangere ett teorikurs våren 2018 for mikrofly. Vi ønsker derfor tilbakemelding om det er noe interesse for dette. Mere informasjon om veien til mikroflybevis, og informasjon om kurs og kostnader finner dere på vår hjemmeside. www.alesundflyklubb.no under utdanning.

Ber om at de som kan være interessert i ett teorikurs i år, gir beskjed enten til Skoleleder Christian Caspersen, eller Styreleder Jan Erik Hanken innen 12.02.2018. Ikke bindende påmelding. Kontaktinformasjon finner dere også på hjemmesiden.