• Årlig sikkerhetsmøte 2013

  Av Ole Christian Synnes | Apr 12, 2013

  Det avholdes Årlig sikkerhetsmøte for Sunnmøre Mikroflyklubbs medlemmer onsdag 15. mai 2013 kl 1800 i lokalene til Avinor på Vigra.

  Husk å ta med loggboken for signering. Alle mikro-piloter må delta på sikkerhetssamling minst annen hvert år.
 • Årsmøte 2013

  Av Ole Christian Synnes | Feb 21, 2013

  Til medlemmene i Sunnmøre Mikroflyklubb

  Det var ikke kommet inn noen forslag til styret innen fristen, og det er derfor ingen ekstra saker som skal behandles på årsmøtet.

  Endelig innkalling til årsmøte i Sunnmøre Mikroflyklubb, mandag 25. februar klokken 18.00, i Avinors lokaler på Ålesund lufthavn Vigra.

  Dagsorden

  1. Godkjenning av de stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.
  3. Valg av dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  4. Godkjenning av årsmelding
  5. Godkjenning av regnskap i revidert stand
  6. Fastsetting av medlemskontingent.
  7. Budsjett
  8. Behandle klubbens organisasjonsplan
  9. Valg av:
      a) Leder og nestleder
      b) 2 styremedlemmer og 1 varamedlem
      c) 2 revisorer
      d) 1 representant til Lufsportstinget 2013
      e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

  Ålesund, 17. februar 2013

  Styret i Sunnmøre Mikroflyklubb

  Med vennlig hilsen
  Ole Chr. Synnes

  Leder

 • ENAL Social Club Januar 2013

  Av Ole Christian Synnes | Jan 21, 2013

  Fredag 25. januar kl 1900 er det sosialt samvær på Rica Parken igjen!

  To måneder siden sist, så de fleste har behov for å få luftet seg :-)

  Vi sees!

 • ENAL Social Club November 2012

  Av Ole Christian Synnes | Nov 26, 2012

  Vi møtes på Parken fredag 30/11 ca. kl. 1900.

  Røverhistorier og sosialt samvær!

  Alle som er interessert i flyving er hjertelig velkommen, om en er modellflyver, mikroflyver eller F-16 pilot.